ทะเลสาบทุกแห่งเป็นแห่งความสงบที่หงส์ต้องการ
Munia Khan