ทะเลสาบทุกแห่งล้วนเป็นความสงบที่หงส์ปรารถนา
Munia Khan